Depeche Mode 2023 Momento Mori Tour Poster, Pechanga Arena, San Diego